logo ack

„Akademickie Centrum Kreatywności"
, to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na naukę, realizowany w ramach programu systemowego pn. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG.01.01.03-00-001/08).

Czas realizacji: 15.XII.2014-15.XI.2015

Akademickie Centrum Kreatywności działające przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach jest jedną z dziewięciu jednostek utworzonych w kraju w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W oparciu o kluczowe założenia projektu będzie to wzorcowe centrum kształcenia studentów-przyszłych nauczycieli.

Podniesienie kompetencji dydaktycznych studentów (przyszłych nauczycieli) oraz kompetencji kadry nauczycielskiej odbywać się będzie poprzez prowadzenie badań nad skutecznością metody „doświadczeń poszukujących" w przedszkolnej edukacji ekologicznej i wdrażanie ich wyników w proces kształcenia studentów-przyszłych nauczycieli.

Badania obejmują prowadzenie eksperymentu nad wdrażaniem w/w innowacyjnej metody, której istotą jest wyjście poza zakres gotowych i podanych informacji na rzecz kreatywnego ich poszukiwania, rozwiązywania problemów i wyzwalania aktywności badawczej i działań twórczych.


logotypy